tisdag 31 mars 2009

Enda rätta, individens rättigheter! Kvinnorna förlorar när staten ska hjälpa | Ledarsidan | SvD

Det är väl verkligen dags att sätta individen i centrum. All slags diskriminering borde vara förbjudet i alla sammanhang. Men det verkar som om vi i Sverige har lite svårt med att se att den rätta vägen till rättvisa är att alltid sätta individen i centrum. Det är väl vad man kan förvänta sig av en civiliserad stat. Att hålla på med kvoteringar, justeringar och annat trams borde vara sådant som länder under utveckling håller på med.

Men det är klart, det är inte så självklart kanske i en stat som tvingades införa EU:s deklarationer om individens rättigheter när den gick med i EU. Vi har ju bara haft att beakta dem sedan 1994.

Om vi nu tycker att det är så viktigt att barnen lär sig om barnkonventionen borde det inte vara av vikt att svenska befolkningen också lärde sig om EU/FN konventionen om mänskliga rättigheter från 1948. Hur vad och varför! Varför inte redan i skolan?

Ingen diskriminering borde tillåtas mot någon oavsett ras, religion, kön, sexuell läggning eller ålder (kommer ni på något annat så hör av er)

The S&M Factor

Kvinnorna förlorar när staten ska hjälpa | Ledarsidan | SvD

Inga kommentarer:

Skicka en kommentar