lördag 7 februari 2009

Staten, varför en stat?

Det verkar råda ett visst missförstånd enligt min mening om vad en stat är till för . Vad är en stats huvudsakliga uppgift?

Thomas Gur är skriver om det idag på SvD ledarsida. I hans kolumn ”Försvarets kris, statens förfall” talar han om just det. Var har vi lagt vårt fokus? Inte bara politiker utan faktiskt vi alla som medborgare. Vad är det vi ber våra politiker om egentligen? Det borde väl ändå vara så att vi i första hand vill att de skall försäkra oss om att vi är skyddade mot yttre hot, inre hot och att alla får så stora möjligheter som möjligt att leva sina liv ifred och uppfylla sina drömmar (givetvis så länge som inte andra påverkas negativt). Vi som goda grannar och goda stater borde se till så vi kan hjälpa andra att göra det samma, gå till försvar när någons rättigheter och liv hotas, både som en vanlig människa på gatan men också som stat och granne till andra stater.

Om vi inte kan försvara vårt land mot yttre hot, inte kan försvara människor i vardagen mot inre hot och inte kan försvara människors rätt att leva sina liv. Vad är det vi ber våra politiker om, vilka alternativ har vi gett oss själva?

Vi har uppenbarligen inte ett försvar för riket, vi kan inte adekvat skicka hjälpande fredsförband utomlands för att hjälpa andra att få sina rättigheter. Socialdemokraterna vill till och med minska vår förmåga att bidra till frihet utomlands vilket är helt otroligt, vem vill ha en så självisk granne?

Vi har oroligheter som i Rosengård där uppenbarligen friheten är hotad av ligister (och några obegripligt obegåvade poliser tydligen). Vi har pälshandlare som drivs ut för att vänsterlegister inte gillar det lagliga förvärv de valt – och samhället kan inte skydda dem!

Det verkar som om vi har gjort om staten Sverige från ett land för frihet och godhet till ett enda stort all-försäkringsbolag med huvudsyfte att dela ut pengar efter politikernas tycke och hur de anser att rättvisa och jämlikhet skall införas (alla ska inte med, alla MÅSTE med). Sverige är snart inte en stat utan ett enda stort försäkringsbolag.

Vi borde fundera mer på vad vi verkligen värderar och inte så mycket på vad vi kortsiktigt vill ha – det kan nämligen hända.

För övrigt anser jag att socialism är omänskligt och cyniskt och att monopol bör förstöras.

The S&M Factor

www.fairandbalanced.se