onsdag 15 december 2010

Vilken solidaritet visar V och MP när det gäller? .. eller är det OK att lämna människor att dö och resten utan rättigheter!

Det är en otroligt märklig inställning och en kortsiktighet som är skrämmande när det är representanter i vår riksdag som ser det på detta viset.

Sverige är medlemmar i FN vi vill vara aktiva stödjande ansvarstagande medlemmar som backar upp FN:s principer. Vi kommer till undsättning när FN kallar inte någon annan eller något annat. Vi stödjer principer om folkrätt och också mänskliga rättigheter (även om jag tror att vi aldrig ratificerade dem för än vi blev tvungna att ratificera Europa konventionen då vi blev medlemmar 1994).

FN (säkerhetsrådet) fastslår i sina resolutioner vad som är OK, förväntat och inte OK. Det finns en rad resolutioner gällande Afghanistan och en första som konsekvens av 11/9 2001, resolution 1368 fördömmer man dåden och uppmanar medlemmar till att bekämpa terror. Efter den följer ett antal resolutioner som ger Sverige och andra mandat att vara där och bekämpa terrorismen som fick sitt stöd av dåvarande Talibanregimen. Konsekvensen av att gå in i ett land och ta över ger ett ansvar att förvalta och försvara de rättigheter som vi stödjer. Vi kan inte lämna om det betyder att Talibaner tar över igen och berövar dem de rättigheter de nu har och ska ha.

Det radades upp ett antal andra stater vi borde vara i om det nu är rätt att vara i Afghanistan men vad jag vet finns ingen FN resolution gällande dem som ger något annat land rätten att gå in och ta över. Vill de verkligen att vi ska agera utanför FN:s mandat??

Det finns en massa plattser på jorden som borde förbättras och är hemska men det finns ju även folkrätten som hindrar andra stater att gå in bara för att de ogillar hur de sköter sig. Vi borde få FN att ge fler mandat kan man tycka. Rwanda borde inte hänt, Darfur borde stoppas etc etc men då har vi FN som inte vill gå vidare troligtvis på grund av vissa permanenta staters ovilja att backa upp, typ Kina, Ryssland som har veto.

Så vilken ordning tänker de sig att viska ha, de tomtar på vänsterkanten? Ska vi inte göra något för att stoppa terrorister, och skurkregimer? Om vi går in ska vi inte samarbeta med andra stater som är där? Det blir inte effektivt eller bra. Följer man deras resonemang så blir kontentan att vi inte gör något mer än att vi viftar med plakat på Sergels Torg.

S&M Factor

We are looking out for you!”

MP:s ställningstagande öppnar för krig utan slut” - DN.se

Inga kommentarer:

Skicka en kommentar