lördag 25 oktober 2008

Statliga monopol som Trojanska hästar

Är det inte märkligt att när vi i demokratisk anda beslutar att exempelvis monopolisera distributionen av alkohol så blandar sig sedan Systembolaget själva sig i debatten.

Några är för några är emot, vi skapar ett statligt ägt bolag som skall ta hand om det hela och se till att vinsten från försäljningen går in till staten och oss skattebetalare. Nå allt fint så långt... debatten går vidare skall det var si eller så med monopol. Det borde bli ett givet ämne för politiker och medborgare för att sedan eventuellt fatta ett beslut, dem med flest röster vinner. Så vad händer? Jo Systembolaget, där chefer har höga löner tack vara statligt ägande och monopol, beslutar att använda skattebetalarnas pengar till att propagera för sin sak och för sin rätt till särställning! Är inte det helt obegripligt att de får blanda sig i den demokratiska och politiska debatten med våra pengar! Mina pengar! Hur är det möjligt, hur tänker dem och vad har dem för moral? Ja högsta hönset ( i bokstavlig mening) är ju också gift med allas vår käre Göran P så det är kanske inte så konstigt. Vi har ju fler monopol som gör samma sak, Svenska Spel, Apoteksbolaget exempelvis.

Men det är inte bara monopolen som agerar tveksamt, märklig är också den kampanj som Riksskatteverket bedrev i jakten på skattepengar när det hävdades att fotbollsplaner växer igen om vi inte betalar en massa skatt. Det är också ett politiskt inlägg och det borde vara fel och olagligt av RSV att blanda sig i med pengar som inte är deras!

Men men vi lever också i ett land där vi ger facket en särställning och de finansierar det största partiet och de som styrt oss längst. Facket sitter i deras verkställande utskott så.... vad mer är att vänta än att alla dessa omoraliska, oärliga och maktgiriga sossar får dominera i sin beskrivning av verkligheten och hur man löser problemen.

Någon dag måste ju även detta bli olagligt, det är ju helt enkelt fel oavsett åsikten de bär fram.

1 kommentar: